Rodné číslo študenta
* zadávajte celé rodné číslo bez lomítka

Posledná aktualizácia údajov bola: 10.12.2019 01:01:14

Všetky dáta sa čerpajú z rezortného informačného systému Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.